اعتماد تجارت کیهان

شرکت اعتماد تجارت کیهان با هدف ارايه  طرح های مختلف درمانی و معرفی یک سیستم ایمپلنتی

برخوردار از استانداردهای جهانی و قیمت منطقی، سیستم ایمپلنت  Euroteknika را به جامعه دندانپزشکان ایرانی

معرفی کرد.نرخ failure  بسیار پایین و گارانتی مادام العمر، نشان اطمینان بالای سیستم از کیفیت محصول میباشد.

این مجموعه از به روزترین تجهیزات و قطعات ایمپلنت جهت ارايه خدمات به بیماران استفاده می نماید.